Besøgsrestriktioner

18. december 2020
Skærpede besøgsrestriktioner på plejecentrene fra den 7. december 2020

På baggrund af et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed indføres der besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Sorø kommune fra den 7. december 2020.

Det betyder, at der kun er adgang til plejecentrene, hvis du er pårørende, ansat i Sorø kommune eller behandler.

 

Ændring af påbud den 17. december

Påbuddet er fra den 17. december ændret, således, at der er mulighed for at udpege tre faste pårørende, der kan komme på besøg i borgerens egen bolig. Dette skal aftales med gruppelederen på det plejecenter, hvor borgeren bor.

Der må dog højest komme to personer på besøg ad gangen. 

Der er ikke mulighed for besøg i besøgsrum på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med påbuddet er der udarbejdet en opdateret retningslinje, der med fordel kan læses forud for besøg på kommunens plejecentre. Du kan finde retningslinjen her.

 

Besøg udenfor

Det er fortsat muligt at besøge borgerne på et plejecenter, hvis besøget foregår udenfor - også for andre personer end den udpegede faste besøgsperson.

Hvis du gerne vil ud og gå tur med en borger eller på anden måde vil være sammen udenfor, så kontakt personalet på plejecentret,  hvor borgeren bor. Personalet skal have besked mindst to timer før det planlagte besøg, så sørger vi for at hjælpe borgeren med at blive klar til du/I kommer.

 

Brug af mundbind eller visir

Der skal anvendes mundbind eller visir når du går igennem plejecentrets fælles arealer for at komme til beboerens bolig eller besøgsrummet

Hvis det er muligt at holde 2 meters afstand under besøget, er der ikke krav om, at der anvendes mundbind eller visir

Hvis det ikke er muligt at holde to meters afstand, skal der anvendes mundbind eller visir under hele besøget.

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal fortsat følges

Når du kommer på besøg, skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, at:

  • Du skal anvende mundbind når du er på besøg
  • Besøget foregår i beboerens egen bolig, eller på udendørs arealer
  • Du skal holde afstand til beboeren
  • Når besøget er slut, skal du aftørre overflader, for eksempel stole og borde, med overfladedesinfektion
  • Hvis du som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), kan du ikke komme på besøg
  • Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.