Besøgsrestriktioner

11. december 2020
Skærpede besøgsrestriktioner på de sociale bosteder fra den 9. december 2020

Vi skal fortsat passe på de sårbare borgere

 Det er vigtigt, at det fortsat er muligt at skærme og beskytte fysisk svage borgere mod smitterisiko. Det betyder, at der samtidig med, at der åbnes op for normale besøgsforhold, indføres regler, som giver ledelsen på botilbuddet mulighed for lokalt at begrænse, herunder helt at afskære, besøgendes adgang til botilbuddet.

Det er op til lederen at vurdere, hvordan en eller flere borgere beskyttes bedst muligt mod smitte, samtidig med, at der skal tages hensyn til de øvrige beboeres behov.

 

Skærpede besøgsrestriktioner

Social- og Indenrigsministeriet har d. 9. december 2020 indført skærpede besøgsrestriktioner på sociale botilbud, i en række kommuner - herunder Sorø Kommune. Besøgsrestriktionerne vedrører de botilbud, der huser beboere, som er i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19.

Restriktionerne består i et generelt besøgsforbud på indendørs arealer.

Restriktionerne gælder dog som nævnt kun for det enkelte sociale botilbud, hvis det huser borgere, som tilhører en risikogruppe. Det er den stedlige ledelse, der konkret vurderer om en eller flere af botilbuddets beboere er i risikogruppen. 

Vurderingen skal træffes på baggrund af Sundhedsstyrelsens kriterier for vurdering af om personer er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19.

 

I udgangspunktet gælder det for samtlige af de sociale botilbud, der er beliggende i Sorø Kommune - se liste nedenfor.

 

Konkret vurdering af besøgsrestriktioner på de enkelte botilbud

Konkret betyder det, at den lokale ledelse på de enkelte sociale botilbud i Sorø Kommune skal vurdere, om de huser beboere, der er i risikogruppen.

Det er ledelsen på det enkelte botilbud, der vurderer, om der er mulighed for at indrette besøgsrum.

 

Botilbud, der er omfattet af besøgsrestriktioner

De sociale botilbud, der er omfattet er:

 • Opgangsfællesskabet Dianalund
 • Bofællesskabet Skovglimt
 • Botilbud Sneppevej
 • Lundebo
 • Bofællesskabet Skovvej
 • Bofællesskabet Grønnebakken
 • Brommeparken
 • Birkebakken
 • Autismecentret Stenlille

 

Besøg kan stadig finde sted:

 • i kritiske situationer - det vil sige uopsættelige besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person, eller forældre eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år, eller hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Det er stedets ledelse, der vurderer, om der kan gives tilladelse til besøg.
 • for 1-2 faste besøgspersoner, hvis stedets ledelse på forhånd har vurderet, at det kan ske forsvarligt i borgerens egen del af tilbuddet (altså værelset eller boligen), eller i et besøgsrum, der er indrettet til formålet.

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal fortsat følges

 

Når du kommer på besøg

Endnu er alt ikke helt som før. Når du kommer på besøg, skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Det betyder, at:

 • Du skal anvende mundbind når du er på besøg
 • Besøget skal foregå i beboerens egen bolig
 • Du skal holde afstand til beboeren
 • Når besøget er slut, skal du aftørre overflader, for eksempel stole og borde, med overfladedesinfektion
 • Hvis du som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), kan du ikke komme på besøg
 • Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg

 

Krav om brug af mundbind ved besøg på botilbud 

Når du som pårørende kommer for at besøge dine pårørende på et af kommunens bosteder, er der krav om, at du anvender mundbind i forbindelse med besøget. 

Kravet om mundbind er et supplement til de eksisterende retningslinjer vedrørende afstand, afspritning etc.

 

Jul for beboere på sociale botilbud

Der er stadig et højt smittetryk i Danmark. Beboere på sociale tilbud og deres familier opfordres derfor til om muligt at afholde jule- og nytårsaften uden for tilbuddet. Det er dog ikke alle beboere, der har mulighed for at følge denne opfordring.

Derfor er der lavet en undtagelse til forsamlingsforbuddet. På sociale botilbud er det således tilladt at afholde jule- og nytårsarrangementer med op til 50 beboere som deltagere, hvis de opdeles i grupper af 10. Personalet tælles ikke med.

Arrangementer jule- og nytårsaften for beboerne på sociale tilbud skal afholdes med omtanke og påpasselighed i forhold til smittespredning. Det er vigtigt at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet afstand, værnemidler og god håndhygiejne.

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.