Godt greb om ledigheden

18. december 2020
Trods coronakrisen ligger Sorø Kommune nu igen under det regionale ledighedsgennemsnit.


Tæt kontakt til borgerne - også under nedlukningen, det er en del af forklaringen på, hvorfor Sorø Kommune ser ud til at komme ud af coronaåret 2020 med en ledighedsprocent, der ligger både under det landsdækkende og regionale gennemsnit. Opsøgende virksomhedskontakt er et andet element i forklaringen.

 

Formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Rolf Clausen, siger:

 

- Coronakrisen ramte Sorø Kommune relativt hårdt, og i foråret så vi en betydelig stigning i ledigheden og tilgang af ledige borgere. Derfor er det meget positivt, at det i løbet af efteråret er lykkedes at knække kurven og igen få ledighedsprocenten ned under det regionale gennemsnit. Det er sket gennem en målrettet indsats fra Jobcentrets side, som har været rigtig gode til at holde kontakten med både ledige og virksomheder og bidrage til rekruttering og jobskabelse.

 

Under forårets nedlukning fastholdt Jobcentret den tætte kontakt til de ledige, nu blot i form af telefonsamtaler eller virtuelle møder. På den måde var medarbejderne med til at fastholde fokus på at komme tilbage i arbejde. Samtidig var Jobcentrets virksomhedskonsulenter aktivt opsøgende og klar til at hjælpe de lokale virksomheder med at formidle arbejdskraft, så snart virksomhederne igen havde behov. I perioden var der dialog med omkring 450 virksomheder for at forsøge at være på forkant med udvikling og behov.

 

Det har været medvirkende til, at ledigheden, som i maj måned var på 5,3 %, da den var højest og både højere end på lands- og regionsplan, nu i oktober måned er faldet til 3,7 %. På landsplan er ledigheden 4,4 % og i region Sjælland er den 4,0 % i oktober måned.

 

Uvis fremtid

Hvordan den seneste delvise nedlukning af samfundet vil påvirke ledigheden, afhænger især af, hvor lang nedlukningsperioden ender med at være.

 

- Lige som alle andre håber jeg naturligvis, at vi snart kan vende tilbage til mere normale forhold. Men under alle omstændigheder er jeg fortrøstningsfuld, fordi erfaringerne fra 2020 viser os, at vi kan skabe rigtig gode resultater gennem dialog og vedholdende kontakt til både ledige og virksomheder, siger Rolf Clausen.

 

Gode erfaringer peger fremad

De gode erfaringer med at sikre virksomhederne arbejdskraft og gennem tæt kontakt at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet er også blandt indsatserne i den Beskæftigelsesplan for 2021, som Byrådet har vedtaget på sit møde den 16. december. Herudover fokuserer Beskæftigelsesplanen bl.a. på, at flere borgere med handicap skal i beskæftigelse, og at flere flygtninge og familiesammenførte så vidt muligt skal være selvforsørgende.

 

 

 

Fakta om Beskæftigelsesplan 2021:

Beskæftigelsesplanen består af seks indsatsområder, som til sammen skal medvirke til at reducere ledigheden, styrke væksten i virksomhederne og bidrage til FN's verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

  • Indsatsområde #1 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  • Indsatsområde #2 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (Selv-forsørgelses- og hjemrejseydelse)
  • Indsatsområde #3 Borgere med handicap skal i beskæftigelse
  • Indsatsområde #4 Flere i beskæftigelse eller uddannelse, borgere tættest på arbejdsmarkedet (Jobparate kontanthjælpsmodtagere og A-dagpenge)
  • Indsatsområde #5 Flere i beskæftigelse eller uddannelse, borgere længst fra arbejdsmarkedet (Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og Ledighedsydelse)
  • Indsatsområde #6 Flere i beskæftigelse eller uddannelse (Uddannelseshjælp)

 

Kontakt

Jobcenter Sorø

Tlf.: 57 87 60 00
jobcenter@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.