Vandløbsregulering i Åmosen

16. november 2020
Tilladelse til at nedsætte yderligere membraner i Verup Mose

Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, har udarbejdet et projekt i forbindelse med EU LIFE projektet "Østdanske Højmoser" for at sikre vandstanden i Verup Mose.

Der er den 5. maj 2017 givet tilladelse i henhold til vandløbsloven til at hæve vandstanden i mosen bl.a. ved at nedgrave vandstandsende membraner omkring dele af mosen og til at regulere Magleøgrøften.

Det har imidlertid vist sig, at det er nødvendigt at supplere membranerne med to nye strækninger og yderligere 3 spunse for at opnå den tilbageholdelse af vandet, der blev givet tilladelse til.

Vandstanden udenfor projektområdet hæves derfor ikke som følge af projektet.

Der blev med afgørelse af 29. juli 2020 givet tilladelse til at udføre supplerende tiltag med undtagelse af en membran langs Magleøvej, fordi der under høringen af projektet indkom en indsigelse mod denne. Efterfølgende er der indgået aftale om tilretninger af projektet mm., så indsigelsen nu er bortfaldet. Kommunen giver derfor nu tilladelse til sidste supplernde del af projektet.

Klagefristen er den 14. december, og klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø