Fjernvarme under Heglinge Å

06. november 2020
Sorø Kommune meddeler tilladelse til nedlægning af ny fjernvarmeledning under Heglinge Å.

Sorø Fjernvarme etablerer nye fjernvarmeledninger fra det nye varmeværk på Kragelundsvej nord for Vestmotorvejen (motorvej E20) og frem til det nuværende varmeværk på Industrivej 9 i Sorø. Den nye ledning skal krydse Heglinge Å.

Formålet med projektet er at kunne forsyne Sorø by og Frederiksberg med fjernvarme fra det nye biomassefyrede varmeværk, der etableres på Kragelundsvej 12, 4180 Sorø.

Sorø Kommune meddeler hermed tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven, til at fjernvarmen må lægges under Heglinge Å.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefristen er den 4. december 2020.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø