Høring om miljøvurdering

07. oktober 2020
Kommunen skal nu fastlægge indholdet af miljøvurderingen for en solcellepark nord for Fjenneslev.

Sorø Byråd har igangsat planlægningen for en ca. 240 ha stor solcellepark på gården Mørup, Mørupvej 1, Fjenneslev. Kommunen indkaldte til ideer og forslag til planlægningen i perioden 10. juni til den 15. juli 2020.

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Rapporten skal belyse miljøpåvirkningen ved etablering af solcelleparken.

Kommunen skal til bygherre afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede rapportens oplysninger skal være. Dette kan ses i udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

I den nuværende projektbeskrivelse fra igangsætning af planlægningen er der foretaget følgende ændringer:

  • kabeltracéets foreløbige placering fra solcelleanlægget til transformatorstationen ved Ringsted er angivet.
  • et mindre område i den østlige del af projektområdet er udtaget.

Miljøkonsekvensrapporten vil blive offentliggjort sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Før kommunen kan afgive en udtalelse, skal offentligheden høres om udkast til afgrænsning af rapporten (jf. miljøvurderingslovens § 35).

Har den forestående miljøvurdering din interesse, skal vi have dine bemærkninger senest den 29. oktober 2020 - gerne via mail til plan@soroe.dk.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø