Forundersøgelser i åer

23. oktober 2020
Forundersøgelser skal belyse mulighed for restaurering på delstrækninger i Tude Å og Ålerenden.

Forundersøgelser frem til efteråret 2021 skal undersøge muligheden for restaureringsprojekter på delstrækninger i de offentlige vandløb Ålerenden og Tude Å ved Tersløse mellem Ålerenden og Bjørnevad Å.

Det fremgår af de statslige vandområdeplaner, at en lang række vandløb ikke lever op til miljømålene. Der er redegjort for de påvirkninger, der i større eller mindre grad er årsag hertil.

De væsentligste årsager til, at vandløb ikke har en god miljømæssig tilstand, er dårlige fysiske forhold og spildevandpåvirkning. Vandområdeplanernes indsatser er derfor rettet mod at forbedre de fysiske forhold i vandløbene (restaureringsprojekter) og at nedbringe spildevandsbelastningen fra lokalområdet til vandløbene.

Dårlige fysiske forhold har en negativ indvirkning på fisk, planter og smådyr, som er de kvalitetselementer, der måles på i forhold til vurdering af den økologiske tilstand i vandløb.

For at forbedre de fysiske forhold i Tude Å og Ålerenden, skal der derfor ske en vandløbsrestaurering i de to vandløb, hvilket Sorø Kommune udfører i samarbejde med Slagelse Kommune.

Forundersøgelserne udarbejdes som en del af indsatsen i program for Statens Vandområdeplaner 2015-21. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

I den kommende tid vil man således kunne erfare, at der langs ovennævnte vandløb foretages undersøgelser mv. med henblik på en gennemførelse af vandplanindsatsen.

Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Natur og Miljø i Sorø Kommune.

Kontakt

Natur & MiljøPer Brandt Hansen

Tlf.: 57 87 63 53
pbha@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø