Nyt vandløbsregulativ

16. september 2020
Offentligheden har nu mulighed for at gennemse udkast til nyt regulativ for Stokkerenden.

I henhold til §5 i Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb, har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at sende regulativet for Stokkerenden i 8 ugers høring i perioden 16. september 2020 til 11. november 2020.

Det gamle regulativ er gennemgået og rettet for åbenlyse fejl. Bestemmelsernes ordlyd er ændret, og gennemgået af en interessentgruppe, med deltagelse fra landbrug og grønne organisationer. Dette sker som et led i harmoniseringen af regulativerne fra før kommunesammenlægningen.

Der er udelukkende tale om en revision af regulativet, og der er dermed ikke foretaget ændringer i krav til vandløbets profil.

Når høringsperioden er udløbet, gennemgås alle høringssvar inden regulativet endeligt vedtages. Der tages stilling til om høringssvar bør indarbejdes i regulativet. Når regulativet er endeligt vedtaget, er derefter mulighed for at klage over regulativte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar modtages kun skriftligt, og skal sendes til vandloeb@soroe.dk senest den 11. november 2020.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø