Vandløbsregulering i Åmosen

29. juli 2020
Tilladelse til at nedsætte spunse og membraner i Verup Mose

Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, har udarbejdet et projekt I forbindelse med EU LIFE projektet "Østdanske Højmoser" for at sikre vandstanden i Verup Mose.

Der er d. 5. maj 2017 givet tilladelse i henhold til vandløbsloven til at hæve vandstanden i mosen bl.a. ved at nedgrave vandstandsende membraner omkring dele af mosen og til at regulere Magleøgrøften. 

Det har imidlertid vist sig, at det er nødvendigt at supplere membranerne med to nye strækninger og yderligere 3 spunse for at opnå den tilbageholdelse af vandet, som der blev givet tilladelse til.

Projektet hæver derfor ikke vandstanden udenfor projektområdet. Sorø Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til dette efter vandløbsloven.

På grund af en indsigelse i høringsperioden er membranen langs Magleøvej udtaget af det oprindelige afgørelsesudkast.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø