Sortering af jord/skærver

10. juli 2020
På Løngvej 14, Sorø er givet tilladelse til midlertidigt oplag, sortering og omlastning af jord.

Sorø Kommune har meldt tilladelse til midlertidigt oplag, sortering og omlastning af jord, skærver og bagharp på virksomheden MIS Recycling A/S, Løngvej 14, 4180 Sorø beliggende på matrikel 1a og 2a Lyng By, Pedersborg. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Projektperioden løber fra d. 6. august 2020 til d. 1. august 2021. I perioden vil pladsen modtage 115.000 ton bagharp og granitskærver fra sporrenseprojektet fra strækningen omkring Slagelse Station. 

Afgørelsen kan påklages, via Klageportalen, af ansøger, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra dato for offentliggørelse af tilladelsen, dvs. 6. august 2020.

Sorø Kommune har også givet landzontilladelse til sortering, knusning og oplag af bagharpen

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
jord@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø