Harmonisering af vandløb

01. juli 2020
Orientering om harmonisering af vandløbene i Sorø Kommune.

De tidligere kommuner og amter har lagt forskellige kriterier til grund for, hvornår et vandløb er blevet klassificeret som enten offentligt eller privat. Derfor bør der foretages en harmonisering af klassificeringen af Sorø Kommunes vandløb.

Omklassificeringen vil blandt andet ske efter fastlagte kriterier, der sikrer, at alle lodsejere på tværs af kommunen vil blive ligestillet og modtage samme service.

Vandløb, der er målsat jf. vandområdeplanerne, kan være eksempler på vandløb, der kan optages som offentlige, da kommunen som myndighed skal sikre målopfyldelse. Hvis et vandløb er offentligt, er det kommunen, der har vedligeholdelsespligten.

Eksempler på vandløb, der ønskes nedklassificeret, kan f.eks. være små vandløb med få bredejere, og som offentligheden ingen interesse har i. I private vandløb er det bredejerne, der forestår evt. vedligehold.

Bestemmelser vedrørende omklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, kan du henvende dig til makn@soroe.dk eller ringe på 5787 6366.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø