Drænpumpning til Æskemose Å

15. juli 2020
Ejeren af Vanløsevej 24 ønsker at forbedre drænforholdene ved pumpning af drænvandet til Æskemose Å.

Drænet har afløb til Æskemose Å. Pumpen ønskes placeret på matr. Nr.: 3a, Vanløse By, Stenmagle.

Projektbeskrivelsen og placeringen af pumpen fremgår af projektbeskrivelsen.

Projektet betragtes som en vandløbsregulering og kræver en tilladelse efter § 3 og 6 i bekendtgørelsen om regulering og restaurering m.v., jf. vandløbslovens § 17 og 38.

Har du/I relevante oplysninger for sagen eller indsigelser imod projektet, så skal disse indgives skriftligt til e-mail kiha@soroe.dk eller ved at skrive til Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø senest den 16. august 2020.

Kontakt

Teknik, Miljø & DriftKim Hansen

Tlf.: 57876360
kiha@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø