Vandplanindsatser

16. juni 2020
Seks vandløb i Sorø Kommune er blevet undersøgt for, om der skal foretages restaureringstiltag.

 2020.11.01 Vandplanindsats

Sorø Kommune har foretaget forundersøgelser på yderligere seks vandløbsstrækninger i kommunen.

Det drejer sig om Heglinge Å, nedre del af Tuel Å, del af Knudstruprenden, Lille Bøgeskov Vandløb, del af Skelbækken og Lynge Bæk.

Formålet med forundersøgelserne er at afdække, om det er muligt at forbedre naturindholdet i vandløbene ved for eksempel at udskifte visse passager med blød bund med sten og grus i stedet.

I tre af de undersøgte vandløb viser undersøgelserne, at det vil give god mening at restaurere vandløbene. Det drejer sig om Heglinge Å, Lynge bæk og Tuel Å.

På den baggrund vil Sorø Kommune i efteråret fortsætte indsatsen og ansøge om midler til detailprojektering og realisering af disse projekter.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø