Vandindvindingstilladelse

29. juni 2020
Vandindvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM til Munke Bjergby Vandværk.

Sorø Kommune har givet Munke Bjergby Vandværk tilladelse til at fortsætte den eksisterende grundvandsindvinding, med en tilladt vandmængde på 40.000 m³/år.

Kommunen har på baggrund af en VVM-screening samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen.

Klagefristerne på afgørelserne udløber tirsdag den 28. juli 2020.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø