Miljøgodkendelse: Ansøgning

25. maj 2020
Svinebruget på Fulbyvej 54, Sorø ønsker at udvide produktionen.

Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift, Sorø Kommune, har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Fulbyvej 54, 4180 Sorø.

På ejendommen er der i dag godkendelse til 2.163 m² produktionsareal til søer og smågrise. Der søges om miljøgodkendelse af et produktionsareal på 4.027 m² til søer. Der ønskes opført en ny sostald med 1.878 m² produktionsareal syd for og i tilknytning til de eksisterende stalde.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har alle ret til at se og kommentere papirerne i sagen. Ansøgningen med bilag kan ses her.

Hvis du har ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, skal vi have dem senest den 15. juni 2020. Hvis du vil have et udkast af miljøgodkendelsen, når denne er lavet, skal vi også vide det senest den 15. juni 2020.

Kommunen sender orientering om udkast til godkendelsen til naboer, parter og dem der har bedt om det. Der er derefter 30 dage til at komme med bemærkninger til udkastet.

Bemærkninger til udkastet bliver vurderet og miljøgodkendelsen ændres evt. på baggrund af disse. Kan kommunen herefter godkende udvidelsen, vil den blive annonceret og den endelige godkendelse kan påklages.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø