Godkendelse til husdyrbrug

18. maj 2020
Der er givet miljøgodkendelse til udvidelse af svinebruget på Vanløsevej 24, Store Merløse.

Sorø Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af svinebruget på Vanløsevej 24, 4370 Store Merløse.

Miljøgodkendelsen er givet til udvidelse af produktionsarealet til smågrise. Produktionsarealet udvides med 750 m² fra 5.450 m² til 6.200 m². Heraf anvendes de 200 m² til heste.

I forbindelse med udvidelsen skal der i tilknytning til eksisterende smågrisestald opføres en tilbygning mod øst. Derudover opstilles to containere mellem den eksisterende slagtesvinestald og smågrisestald.

Klagefristen udløber den 15. juni 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsens afsnit 8.2.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø