Flere i idrætsforeningerne

11. maj 2020
De seneste opgørelser viser, at der i 2019 kom flere medlemmer til idrætsforeningerne

DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Firmaidrætsforbund har offentliggjort de seneste medlemstal for idrætsforeningerne i 2019. De viser en fremgang for foreningsidrætten i Sorø Kommune, hvor de lokale idrætsforeninger er gået 179 medlemmer frem, så der nu er 11.615 medlemmer fordelt på 67 foreninger i kommunen. Dermed fortsætter fremgangen fra 2018, hvor der også var samlet medlemsvækst i idrætsforeningerne.

 

De største idrætsgrene i Sorø Kommune målt på medlemstal er hhv. gymnastik, fodbold, golf, fitness, svømning og badminton, men nye aktiviteter er også kommet til i foreningslivet i 2019 bl.a. e-sport.

Der er medlemsstigning i alle aldersgrupper bortset fra aldersgruppen 19-24 år. Væksten ses primært blandt aldersgruppen 60+, mens der blandt de øvrige aldersgrupper ses en mindre fremgang.

 

Formand for Kultur og Fritidsudvalget, Bo Christensen (C) har bemærket fremgangen.

"Fremgangen er meget glædelig - og først og fremmest foreningernes fortjeneste. Som kommune, er det vores fornemste opgave, hele tiden at give foreningerne opmærksomhed og understøtte frivilligheden", udtaler Bo Christensen.

"Foreningslivet er hele tiden i udvikling, og det tyder på, at med de ekstra ressourcer til foreningslivet, som vi har tilført, så er vi i stand til bedre at hjælpe foreningerne i dagligdagen. Naturligvis opstår der udfordringer ind i mellem, men med den tættere dialog mellem foreningerne og kommunens medarbejdere, så fornemmer jeg et bedre foreningsklima", forsætter Bo Christensen.

Formanden ønsker at den gode tendens fortsætter, og netop partnerskaber vil der ekstra behov for, når samfundet åbner op, hvis målsætningen i Sorø Kommunens Kultur og Fritidspolitik, om flere aktive udøvere, skal opfyldes.

"Der er ingen tvivl om, at de seneste måneder har været rigtig hårde ved foreningslivet, og derfor håber jeg, at kommunen kan bidrage med ekstra faglig bistand og hjælpe kommende initiativer i foreningerne på vej, hvis der måtte blive behov for det", slutter Bo Christensen.

 

Ros til idrætsforeningerne fra Sportsrådet

John Christoffersen, formand for Sorø Sportsråd, glæder sig også over fremgangen:

"Tallene vidner om, at det arbejde, der bliver gjort ude i foreningerne giver pote. Så der er bestemt grund til tilfredshed og ros til foreningerne."

"For at fortsætte den gode udvikling, er det dog også vigtigt, at idrætsforeningerne fortsat skal være oppe på dupperne i forhold til at byde sig til med nye aktiviteter - og udnytte de muligheder der kommer, når nye aktivitetsformer kommer frem".

Et af de mange eksempler på det arbejde, som gøres ude i foreningerne, finder man i PGI (Pedersborg Gymnastik og idrætsforening).

 

Nye aktiviteter, sommerhold og åbne events

PGI er en af de idrætsforeninger, der har haft tilgang af nye medlemmer i 2019.  Her fortæller Bo Husum, næstformand i PGI, om nogle af de ting, de er lykkedes med:

"Vi arbejder strategisk med at opdele året i to sæsoner. Så vi har både hold fra august-september til slut marts, og så et sommer program med hold, der kører fra april til juni. Vi har satset meget på at udvide vores sommerprogram, så der er flere nye aktiviteter og flere hold. Vi har bl.a. startet op med "jumping fitness" og hold for mindre børn med leg og bevægelse, hvor forældrene kan være med, som er et hit."

"Vi har også et tæt samarbejde med Pedersborg skole omkring "Onsdag i hallen" og laver flere andre åbne gratis events bl.a. "Svedig Lørdag". Her laver vi aktiviteter for både børn og voksne, og vi får vist vores forskellige hold og motionstilbud frem for hele familien."

 

Sorø Kommune støtter op om de gode initiativer

Kristian Pugerup, der er idrætskonsulent i Sorø Kommune, ser også positivt på udviklingen:

"I Sorø Kommune vil vi gerne løbende understøtte de gode initiativer, samarbejder og idéer til nye projekter og aktiviteter, der opstår rundt om i foreningsidrætten i kommunen."

"Det kan også være via samarbejde med nye fællesskaber eller borgere, der ønsker at starte en ny aktivitet op. Her vil vi gerne hjælpe med at få omsat de gode idéer til aktiviteter. Derved kan vi både styrke foreningslivet og mulighederne for, at så mange borgere som muligt i kommunen får mulighed for idræt, motion og bevægelse i hverdagen."

"Så alle typer foreninger og borgere er velkomne til at kontakte os med deres gode idéer."

Kontakt

Byråd og Kultur

Tlf.: 57 87 60 20 / 57 87 61 16
kulturogfritid@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.