Udkast til miljøgodkendelse

18. marts 2020
Udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion på Vanløsevej 24, Store Merløse.

Ejer ønsker en miljøgodkendelse til en udvidelse af svineproduktionen fra 5.450 m² produktionsareal til 6.200 m² produktionsareal.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges en forlængelse til den eksisterende smågrisestald mod øst og opstilles to klimacontainere mellem den eksisterende smågrisestald og slagtesvinestald.

Sorø Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Sorø Kommune senest den 24. april 2020. Bemærkninger kan sendes via mail til: landbrug@soroe.dk eller til adressen: Rådhusvej 8, 4180 Sorø att. Landbrug.

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind, og vil herefter færdiggøre miljøgodkendelsen.

Den endelige miljøgodkendelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og der vil komme en notits i Sorø Avis. Der er herefter mulighed for at klage over miljøgodkendelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø