Tidlig SFO-start udsat

18. marts 2020
Tidlig SFO-start er udsat til 1. maj på grund af den aktuelle situation.

På grund af den nuværende situation med lukkede skoler og dagtilbud er der truffet politisk beslutning om at udsætte Tidlig SFO-start i 2020 til 1. maj.

Sorø Kommune vil ikke, som situationen er lige nu, kunne sikre børnene den rigtigt gode start i SFO 1. april, som vi gerne vil, og det vil heller ikke være rimeligt overfor børnene at skulle starte i SFO efter at have været væk fra deres dagtilbud i ugerne op til start.

Selv hvis nødsituationen ophører fra den 30. marts, vil der være meget kort tid til Tidlig SFO-start. 

For for at sikre børnene de bedst mulige betingelser for en god overgang, fortsætter de således med at være indskrevet i deres nuværende dagtilbud.

Forældrebetaling for april måned vil være SFO-takst.

Skulle der ske ændringer i ovenstående, vil det blive meldt ud på Sorø Kommunes hjemmeside, så følg med dagligt.

Hvis man som forældre har spørgsmål til dette, er man velkommen til at kontakte områdelederen for barnets dagtilbud.  

 

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.