Mange borgere kontaktes

26. marts 2020
Serviceniveauet på pleje- og sundhedsområdet tilpasses fortsat den enkelte borgers situation

På pleje- og sundhedsområdet vil serviceniveauet i den forlængede periode med nødberedskab blive tilpasset i forhold til den enkelte borgers situation og behov.

Som landets øvrige kommuner er Sorø Kommune omfattet af statsministerens beslutning om at forlænge perioden med nødberedskab frem til efter påske for at sænke smittespredningen af COVID-19.

I den kommende tid tilpasser Sorø Kommune sin service, så ældre igen vil blive tilbudt rengøring i begrænset omfang.  Alle borgere, som alene modtager rengøringshjælp, vil blive kontaktet direkte af kommunen. Kommunen vil tilpasse hjælpen ud fra en individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Social- og sundhedschef Annette Homilius siger:

- Det er klart, at ingen skal undvære rengøring i mange uger i træk. Vi kontakter borgerne og tilpasser hjælpen ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov. Hvis der er pårørende, som kan give en ekstra hånd, er det en stor hjælp. Fra kommunens side er vi nødt til at spare på bemandingen, så vi kan varetage de ekstra opgaver, der vil komme på især sundhedsområdet. Og vi forsøger så vidt muligt at begrænse den fysiske kontakt for at mindske smitterisiko. Men vi er også meget opmærksomme på, at vores borgere skal have den hjælp, de har brug for. Også i denne særlige periode.

Genoptræningen skal passes

Også borgere, som er i genoptræningsforløb på Sorø Sundhedscenter, kan blive kontaktet. 

- Det kan medføre et funktionstab, hvis borgerne ikke passer deres genoptræning. Så det er ikke noget, man bare kan sætte på pause i en måned. Derfor foretager vi en individuel vurdering og kontakter de borgere, hvor vi vurderer, der er behov for en yderligere indsats i perioden, siger leder af Sorø Sundhedscenter, Mia Linda Møller.

Individuel støtte

Borgere, som er tilknyttet kommunens center for Handicap og Psykiatri, vil ligeledes blive kontaktet af kommunen.

- Det er ikke alle mennesker, som kan rumme at sidde alene derhjemme i flere uger i træk. Her er vi naturligvis i kontakt med vores borgere og sikrer, at de får den støtte, de har brug for - enten over telefonen eller, om nødvendigt, som fysiske besøg, siger Annette Homilius.

 

Kontakt

For flere spørgsmål, kontakt kommunaldirektør Søren S. Kjær på telefon 21 68 50 30.

 

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.