Vandløbsregulering i Åmosen

07. februar 2020
Afgørelse om reguleringsprojekt i Sandlyng Skov i Store Åmose

I forbindelse med EU LIFE projektet "Østdanske Højmoser" er der forundersøgt ændringer på vandafledningsforhold indenfor et mosepræget område i Sandlyng Skov.

Formålet er, at der tilbageholdes vand i mosen, mens det fortsat er muligt at afvande arealer uden for projektarealet. Det opnås ved at nedgrave en membran, der skal hindre eller forsinke udsivning af regnvand mod nord og øst fra projektområdet.

Se afgørelsen inklusiv klagevejledning her.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø