Naturprojekt og VVM-pligt

29. januar 2020
Afgørelse om at naturrestaureringsprojektet i Sandlyng Skov, Åmosen matrikel 2a ikke VVM-pligtigt.

I forbindelse med naturgenopretningsprojektet i Sandlyng Skov, som er en del i EU LIFE projektet "Østdanske Højmoser", er det undersøgt, om der er risiko for, at projektet vil have en væsentlig virkning på miljøet (VVM).

Formålet med projektet er at hæve vandstanden i området, så forholdene for den eksisterende mose forbedres. Ved at forholdene forbedres, vil der være mulighed for, at området udvikles henimod at blive en aktiv højmose, som kun findes i fåtal i Danmark.  

Kommunen har på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 21, stk. 1.

Afgørelse og bilag

VVM-afgørelse om ikke VVM-pligt

Bilag A - VVM-screening.

Bilag B - Forundersøgelsen til Naturrestaurering i Åmosen.

Klagefrist

Klagefristen på afgørelsen udløber 26. februar 2020.

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen om ikke-VVM til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af VVM-afgørelsens side 2.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø