Regulering af vandløb

20. december 2019
Der gives tilladelse til at foretage en tilpasning af vandløbet Stokkerenden til de faktiske forhold

Sorø Kommune giver tilladelse til at foretage en regulering af vandløbet Stokkerenden, og tilpasse det regulativmæssige forløb til de faktiske forhold.

I forbindelse med opmåling af Stokkerenden, blev det konstateret, at udløbet til Tude Å, ikke stemmer overens med det regulativmæssige forløb.

Luftfotos viser at der i løbet af årene 1945 - 1954 er blevet gravet i området syd for Døjringevej. Efterfølgende er der ved revision af vandløbsregulativet ikke taget højde for den opståede sø. Derfor er den strækning af vandløbet som løber gennem søen, stadig omfattet af vedligeholdelsen jf. gældende regulativ.

Det regulativmæssige forløb ligger bl.a. i en tagrørsbevoksning, og har dermed over en årrække ændret placering og bundkote i den sydlige del af søen.

Derfor ønskes det nye udløb lovliggjort, så de faktiske forhold kan indarbejdes ifm. regulativrevisionen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø