Kørsel til demensramte

25. november 2019
Demensramte får nu mulighed for at deltage i aktiviteter og være en del af sociale fællesskaber.

Sorø Kommune deltager i et nationalt forsøgsprojekt og udvider den eksisterende handicapkørsel, så den også omfatter hjemmeboende demensramte.

Det nationale forsøgsprojekt vil sidestille mennesker med en demensdiagnose, så de har samme muligheder som alle andre for at deltage i aktiviteter og være en del af sociale fællesskaber. Det er væsentligt for især demensramte og deres pårørende, der ofte bliver socialt isolerede i takt med sygdommens fremadskriden.

 

Kørsel til fritidsaktiviteter

Kørslen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter/-gøremål, som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb, fritids- og kulturaktiviteter, og lignende.

 

Hvornår gælder forsøgsordningen fra og til?

Forsøgsperioden starter den 1. november 2019 og udløber den 31. marts 2021. Bevillinger til kørsel udløber altså også pr. 31. marts 2021. Der kan køres 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december.

 

Hvad koster det?

Brugeren betaler selv en del af turens pris. Prisen for en tur beregnes ud fra afstanden i kilometer mellem to adresser. Turen beregnes ud fra den kortest mulige rute oprundet til nærmeste antal hele kilometer - der tages altid udgangspunkt i den direkte afstand ad vej.

 

Ansøg om at komme med i ordningen

Den demensramte kan ansøge om kørsel og har mulighed for at få en ledsager med. Det kan være et familiemedlem, en hjemmehjælper eller lignende. Ansøgningsskemaet til kørselsordningen samt serviceinformation kan findes på kommunens hjemmesiden under henholdsvis kørsel og demens.

 

Mere information

Hvis du har brug for mere information, kan du tage kontakt til: 

Social Service, Team Ældre

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Tlf. 57 87 62 30. Tlf. tid hverdage 11.00 - 12.00.

Henvendelse kan også ske til mail: socialservice@ soroe.dk