Budgetforlig

21. oktober 2019
Der er indgået budgetforlig for Sorø Kommune for budget 2020-2023

Et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (COVB) har indgået budgetforlig for budget 2020-2023.

Den udsendte pressemeddelelse om budget 2020-2023 kan ses her

Budgetaftalen for 2020-2023 kan ses her

Budgetprocessen er forsinket i forhold til tidligere år på grund af folketingsvalget og de udskudte økonomiforhandlinger. Derfor er kommunernes frist for at færdiggøre budgettet i år udskudt fra den 15. oktober til den 5. november 2019.

Budgettet har været i høring fra den 2. til den 9. oktober 2019, med mulighed for at fremsende svar frem til den 21. oktober 2019. Byrådet har modtaget 21 høringssvar fra Råd og Nævn samt 23 svar fra MED-organisationen. Byrådet takker for de mange høringssvar, til trods for den korte høringsperiode. 

Sorø Byråd har 2. behandling af budget 2020-2023 den 5. november 2019 kl. 17.00.

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.