Telemast på Frederiksberg

03. oktober 2019
Undersøgelse af behov for og placering af antennemast på Frederiksberg.

Sorø Kommune har modtaget en ansøgning om at opstille en antennemast på det sydlige Frederiksberg i Sorø. Sorø Kommunes Fagcenter Teknik, Miljø og Drift valgte at gå videre med en placering af masten i et område mellem Frederiksberg Skole og boligområdet Klokkergården. Placeringen krævede en dispensation fra den gældende lokalplan, da masten vil blive højere end den tilladte højde på 12 meter. Ansøgningen blev sendt i naboorientering til de, der bor omkring den ansøgte placering. Efterfølgende blev sagen behandlet af Teknik og Miljøudvalget på udvalgets møde den 14. august 2019. Dispensationsansøgningen blev ikke godkendt på udvalgsmødet.

Inden udvalget tager en endelig beslutning om placering af en antennemast, ønsker Teknik og Miljøudvalget således en supplerende høring, for at afklare behovet for øget mobildækning i området og samtidig få en pejling på, hvor flest borgere i området ønsker masten placeret. Derfor foretages der nu en undersøgelse indenfor det område, hvor det af ansøger er angivet, at der kan placeres en antennemast, der giver den ønskede dækning. Målgruppen for undersøgelse er beskrevet nærmere senere i nyheden.

Mulige placeringer

Udover den placering, der har været behandlet af Teknik og Miljøudvalget, har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslået en række mulige placeringer til en antennemast på det sydlige Frederiksberg (A-E), der fremgår af nedenstående kort. Placeringerne er screenet for, hvilke udfordringer og muligheder, de forskellige placeringer har, men er ikke undersøgt til bunds af fagcentret. Hvis udvalget på baggrund af spørgeundersøgelsen beslutter, at man vil gå videre med en specifik placering, vil denne blive undersøgt og gennemgå den relevante myndighedsbehandling i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Sundhed og antenner

I Danmark er radiobølger fra radioudstyr underlagt grænseværdier fastlagt på EU-plan og teleselskaberne skal overholde disse grænseværdier. Det er et krav, der følger af den lovgivning, som Energistyrelsen administrerer. Det er altså ikke de kommunale myndigheder, der kan stille krav i den henseende. Derudover er det Sundhedsstyrelsen, som i Danmark har ansvar for at give sundhedsfaglig rådgivning. Sundhedsstyrelsen har en udførlig samling af informationer vedrørende stråling på Styrelsens hjemmeside om stråling.

Hvem er undersøgelsens målgruppe

Kort

Kortet viser det område, man skal bo indenfor, for at være en del af målgruppen for undersøgelsen. Derudover fremgår en række mulige placeringer af antennemasten, som Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har foreslået.

Målgruppen for undersøgelsen omfatter grundejerforeninger, boligforeninger, Frederiksberg og Lynge Lokalråd samt bestyrelser i institutioner indenfor området der er afgrænset med en blå firkant på kortet herover. Det er hensigten, at grundejerforeninger og lign. og lokalråd bidrager med et samlet svar på vegne af deres medlemmer i overensstemmelse med deres foreningsvedtægter. Derfor skal den enkelte forening og det enkelte lokalråd kun deltage én gang i undersøgelsen.

Derudover er grundejere, der ikke er medlem af en grundejerforening, men som bor inden for det berørte område, ligeledes en del af målgruppen, og kan dermed svare på undersøgelsen.

På baggrund af de svar der kommer ind, vil der blive udarbejdet en ny sag til behandling i Teknik og Miljø udvalget.

Deltag i undersøgelsen

Hvis du/I falder inden for målgruppen håber vi derfor, at du/I vil udfylde spørgeundersøgelsen, så udvalget får det bedst mulige grundlag at tage beslutning ud fra.

I undersøgelsen vil du/I bl.a. blive spurgt om:

  • I mener der er behov for at fastholde og forbedre mobildækning på det sydlige Frederiksberg?
  • Hvilken placering af masten I helst vil have?
  • I har alternative forslag til placering til masten?

Klik og deltag i undersøgelsen om antennemasten

Det tager ca. 10-15 minutter at gennemføre undersøgelsen. Fristen for deltagelse er fredag den 3. januar 2020, hvor undersøgelsen lukker.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte sagsbehandler Lærke Isabel Norup Nielsen på tlf. 57 87 63 51 eller mail lisn@soroe.dk. Har du spørgsmål til dine databeskyttelsesrettigheder, kan du læse mere på vores hjemmeside, hvor der også står kontaktinformationer på Sorø Kommunes Databeskyttelsesrådgiver.

 

 

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø