Råstofindvinding

09. september 2019
Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding på Munke Bjergbyvej 42A

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 20 givet tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil tirsdag den 10. oktober 2019 kl. 23.59.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø