Tilladelse til husdyrbrug

05. august 2019
Der er givet tilladelse til udvidelse af malkekvægbruget på Tersløsevej 22, Munke Bjergby.

Sorø Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af det økologiske malkekvægbruget på Tersløsevej 22, Munke Bjergby efter § 16 b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrbruget har fået tilladelse til et produktionsareal på 2.443 m² til malkekvæget samt 85 m² til heste og 35 m² til svin. Ved udvidelsen etableres to løbegårde. Løbegårdene vil blive etableret i umiddelbart tilknytningen til kostalden og kviestalden. Der gives desuden i forbindelse med udvidelsen tilladelse til at udsprinkle overfladevandet fra en eksisterende ensilageplads.

Klagefristen udløber 2. september 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsens side 19.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø