Åbning af rørlagt vandløb

20. august 2019
Sorø Kommune påtænker at genåbne en rørlagt strækning på det offentlige vandløb Assentorpgrøften.

En rørledning fra st. 523 - 681 på Assentorpgrøften er i ringe stand og tilstoppet, hvilket betyder en betydeligt forringet vandføringsevne. Desuden ligger rørledningen med et bagfald på 11 cm.

Sorø Kommune har jævnligt vedligeholdt og friholdt den rørlagte strækning ved spuling, for at afhjælpe den opstuvning af vand der er på den opstrøms strækning, det er dog ikke længere muligt.

I stedet for at lægge en ny rørlægning, ønsker Sorø Kommune og den berørte lodsejer, at åbne strækningen i et nyt forløb.

Projektbeskrivelsen kan ses her.

Hvis du har du har spørgsmål til projektet kan du kontakte Fagcenter Teknik, Miljø og Drift på e-mail vandloeb@soroe.dk eller på telefon tlf. 57 87 60 00.

Oplysninger eller eventuelle indsigelser imod projektet skal indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden - Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø eller på e-mail vandloeb@soroe.dk senest den 17. september 2019.

Sorø Kommune skal i henhold til Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 1780 af 27/06/2016 offentliggøre projektet.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø