Vandløbsregulering i Åmosen

25. juli 2019
Forhøring om reguleringsprojekt i Sandlyng Skov i Store Åmose.

I forbindelse med EU LIFE projektet "Østdanske Højmoser" er der forundersøgt ændringer på vandafledningsforhold indenfor et mosepræget område i Sandlyng Skov.

Formålet er, at der tilbageholdes vand i mosen, mens det fortsat er muligt at afvande arealer uden for projektarealet. Det opnås, som beskrevet i forundersøgelsen, ved at nedgrave en membran, der skal hindre eller forsinke udsivning af regnvand mod nord og øst fra projektområdet.

Se Forundersøgelsen.

Se et Foreløbigt udkast til tilladelse.

Projektet sendes hermed i 4 ugers høring.

Eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal være indgivet skriftligt til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø senest den 25. august 2019, gerne på e-mail: vanloeb@soroe.dk.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø