Pas på med afbrænding

26. juli 2019
Vi opfordrer borgere, virksomheder, skov- og landbruget til at passe på med afbrænding i tørken.

Vestsjællands Brandvæsen følger i øjeblikket tørkeforhold og udrykningsaktiviteter nøje for at vurdere, om det på et tidspunkt bliver nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud.

Det er på nuværende tidspunkt ikke tilfældet, men vi opfordrer dog borgere og virksomheder, herunder skov- og landbruget til, at udvise større forsigtighed ifm. afbrænding og brug af anden åben ild i det fri samt under høstarbejdet.

På brandvæsenets hjemmeside www.vsbv.dk er gode råd og viden om hvordan afbrænding, brug af grill osv. kan ske på sikker og betryggende vis. Der findes også gode råd om forebyggelse af markbrande til landbruget ifm. deres høstarbejde.

Hvis Vestsjællands Brandvæsen beslutter at udstede afbrændingsforbud vil dette blive meldt ud i pressen og her på hjemmesiden.