Nye vandløbsregulativer

08. juli 2019
De seks næste af kommunens nye vandløbsregulativer, er nu klar til offentlighedens gennemsyn.

I henhold til § 5 i Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb, har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at sende regulativerne for henholdsvis Egekærrenden, Lygterenden, Skelbækken, Slaglille Huse Grøft, Slaglille Øst Renden og Slaglillerenden i otte ugers høring i perioden 8. juli til 2. september 2019.

De gamle regulativer er gennemgået og rettet for åbenlyse fejl. Bestemmelsernes ordlyd er ændret, og gennemgået af en interessentgruppe, med deltagelse fra landbrug og grønne organisationer. Dette sker som et led i harmoniseringen af regulativerne fra før kommunesammenlægningen.

Der er udelukkende tale om en revision af regulativerne, og der er dermed ikke foretaget ændringer i krav til vandløbenes profil. 

Når høringsperioden er udløbet, gennemgås alle høringssvar inden regulativerne endeligt vedtages. Der tages stilling til om høringssvar bør indarbejdes i regulativet. Når regulativerne er endeligt vedtaget, er derefter mulighed for at klage over regulativerne til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar skal være skriftlige og skal sendes til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø att. Vandløb eller vandløb@soroe.dk. Fristen for at sende høringssvar er den 2. september 2019.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø