Tilladelse til husdyrbrug

11. juni 2019
Der er givet miljøtilladelse til ændring af kvægbruget på Kragebrovej 1, Dianalund

Sorø Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af kvægbruget på Kragebrovej 1, Dianalund efter § 16 b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrbruget har fået tilladelse til et produktionsareal på 1.232 m² til kvæg, heste, får eller geder. Ved udvidelsen forlænges den eksisterende stald med ca. 17 m mod syd. Afgørelsen indeholder i denne forbindelse dispensation for afstandskrav til naboskel.

Klagefristen udløber 9. juli 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsens side 18.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø