Vandindvindingstilladelse

07. maj 2019
Tilladelse til sænkning af grundvandet på Dyssevej 20, 4180 Sorø i forbindelse med råstofindvinding.

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 26 givet tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding på Dyssevej 20, 4180 Sorø.

Der er givet tilladelse til gravning af 20.000 m³ under grundvandsspejl samt indvinding af 1.500 m³ vand fra en eksisterende sø på nærmere beskrevne vilkår

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil torsdag den 23. maj 2019.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen her.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø