Gravetilladelse til råstof

01. maj 2019
Region Sjælland har givet gravetilladelse til råstoffer på ejendommen Skælskørvej 26, 4180 Sorø.

Tilladelsen omfatter kommunens tilladelse efter vejloven til at benytte eksisterende overkørsel til Skælskørvej samt kommunens dispensation til at grave indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Tilladelsen er offentligtgjort på Region Sjællands hjemmeside med afgørelser.