Gravetilladelse til råstof

09. maj 2019
Region Sjælland har givet gravetilladelse til råstoffer på ejendommen Dyssevej 20, 4180 Sorø.

Tilladelsen omfatter kommunens dispensationer efter naturbeskyttelsesloven til at til at udvinde råstoffer under søen og den del af engen, som ligger længere væk fra Tude Å end 50 m (ca. 2.800 m2) samt at grave indenfor åbeskyttelseslinjen.

Tilladelsen er offentligtgjort på Region Sjællands hjemmeside med afgørelser.