Tilladelse til markvanding

15. april 2019
Sorø Kommune tillader markvanding med overfladevand på Vanløsevej 20, 4370 Store Merløse.

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens §20 givet tilladelse til indvinding af 1.200 m³ overfladevand fra en nedlagt råstofgrav til vanding af kartofler og jordbærstiklinger.
Afgørelsen kan indtil den 14. maj 2019 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens §75. Klagevejledning kan læses i afgørelsen her.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø