Boretilladelse

15. april 2019
Sorø Kommune tilladelser en ny drikkevandsboring på Bodal Gods.

Sorø Kommune har givet Bodal Gods tilladelse til at etablere en erstatningsboring og prøvepumpe boringen med henblik på at anvende den til drikkevandsindvinding.

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 20 givet tilladelse til etablering af en erstatningsboring på Bodal Gods, Lårupvej 38, 4295 Stenlille. Der er ligeledes givet tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Afgørelsen kan indtil den 14. maj 2019 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen her.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø