Sammen om et bedre liv med demens

01. februar 2019
Nyt tiltag til demensramte og deres pårørende er kommet godt fra start

I efteråret 2018 kørte Sorø Sundhedscenter et gruppebaseret træningsforløb hen over 8 uger for mennesker med demens og deres pårørende. Det første hold kom godt fra start, og deltagere fra holdet har udtalt om forløbet:

"Et givende forløb med god træning, og det har været en stor fordel at følges ad."

 "Et fint forum, hvor det har været godt at få kontakt til andre i samme situation."

Fysisk aktivitet - godt for alle

I Den Nationale Demens­handlingsplan 2025 kan man læse, at fysisk aktivitet er godt for alle mennesker, og fysisk aktivitet, der får pulsen op, er endnu bedre - også for mennesker med demens. Et øget fokus på fysisk træning indgår derfor også i Sorø Kommunes strategi- og handleplan for demens.

Demens har ikke alene konsekvenser for det menneske, som sygdommen rammer, men kan i høj grad også påvirke den nærmeste pårørende fysisk, psykisk og socialt.

Derfor henvender dette tilbud sig ligeledes til pårørende, der kunne tænke sig at deltage på lige fod med den samlever/ægtefælle der lever med demens. Målet er således at deltagerne hver især opnår positive individuelle resultater af fysisk træning, men i høj grad også at nære fællesskaber styrkes og nye dannes.

I forløbet underviser sundhedsprofessionelle i demens og fysisk aktivitet, ligesom deltagerne gennemfører et træningsforløb. Det hele foregår sammen med mennesker i samme situation. Hensigten er, at man udover træning opnår viden og inspiration til at komme i gang og holde fast i bevægelse i dagligdagen.

 

Fokus på fastholdelse

Det kan for mange være svært at fortsætte med at bevæge sig i hverdagen, når et forløb slutter.

Derfor afholder der undervejs også individuelle samtaler, hvor der tales om, hvordan bevægelse kan være en naturlig del af hverdagens aktiviteter derhjemme og på den måde styrke motivationen og holde fast i en aktiv hverdag. Desuden hjælpes deltagerne med at få kontakt til forskellige aktivitetstilbud, som kan være naturlige efterfølgere til træningsforløbet på Sundhedscentret.

Holdets fysioterapeut udtaler, at hun også oplevede det som en stor succes for deltagerne både fysisk og socialt. Så meget, at der efter afslutning af forløbet blev oprettet et aftenskolehold, hvor størstedelen af deltagerne fra holdet har valgt at fortsætte.

Praktisk information om forløbet

Træningsforløbet er gruppebaseret, og for at deltagerne kan få mest mulig glæde af forløbet, er det en forudsætning, at man som minimum kan gå korte distancer indendørs uden brug af ganghjælpemidler, ligesom man skal kunne følge træningsinstruktioner til en gruppe. Tilbuddet forløber 2 x ugentligt over 8 uger af 2 timers varighed pr. gang.

Informationsmøde

Er du interesseret i at høre nærmere om forløbet så mød op til informationsmøde torsdag d. 28/2 kl. 10.00 -12.00 på Sorø Sundhedscenter, Dr. Kaarsbergvej 5, Sorø.

Kom gerne i tøj du kan bevæge dig i.

Yderligere spørgsmål kontakt:

Demenssygeplejerske Susanne Juul Kjelkvist tlf.: 20535439

Udviklingsterapeut Jonas Høberg Nielsen tlf.: 57877156

 

 

 

Kontakt

Social og SundhedSorø Sundhedscenter

Tlf.: 57 87 71 40
sundhedscenter@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid: Man-fre: 8.00-12.00
AdresseDr. Kaarsbergsvej 5
4180 Sorø