Nye vandløbsregulativer

28. februar 2019
De tre første af kommunens nye vandløbsregulativer er nu klar til offentlighedens gennemsyn.

I henhold til § 5 i Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb, har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at sende regulativerne for henholdsvis Dysager- og Kongsholm Bæk, samt Fjenneslev Vest Renden i 8 ugers høring i perioden 28. februar til 25. april 2019.

De gamle regulativer er gennemgået og rettet for åbenlyse fejl. Bestemmelsernes ordlyd er ændret, og gennemgået af en interessentgruppe, med deltagelse fra landbrug og grønne organisationer. Dette sker som et led i harmoniseringen af regulativerne fra før kommunesammenlægningen.

Der er udelukkende tale om en revision af regulativerne, og der er dermed ikke foretaget ændringer i krav til vandløbenes profil.

Når høringsperioden er udløbet, gennemgås alle høringssvar inden regulativerne endeligt vedtages. Der tages stilling til om høringssvar bør indarbejdes i regulativet. Når regulativerne er endeligt vedtaget, er derefter mulighed for at klage over regulativerne til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Dysager Bæk: Regulativ, Bilag: Oversigt, Redegørelse og Opmåling

Kongsholm Bæk: Regulativ, Bilag: Oversigt, Redegørelse og Opmåling

Fjenneslev Vest Renden: Regulativ, Bilag: Oversigt, Redegørelse og Opmåling

Høringssvar skal være skriftlige og skal sendes til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø att. Vandløb eller vandløb@soroe.dk. Fristen for at sende høringssvar er den 25. april 2019.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø