Job: Social-/sundhedsass.

04. oktober 2018
Røde Kors Hjemmet i Sorø søger social- og sundhedsassistent, fast aftenvagt Frist 21. oktober.

Røde Kors Hjemmet i Sorø søger social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt med  start den 1. december 2018 eller efter aftale.

 

Vil du arbejde med afsæt i visionen:"Det gode liv"

 

Vi er en organisation i udvikling, hvor du har mulighed for at sætte dit præg. Vi arbejder med trivsel gennem nærvær, respekt, glæde og rummelighed. Det gør vi for at skabe det gode liv for vores beboere, pårørende, samarbejdspartnere og for hinanden. Vi ønsker os kollegaer, der sammen med os, kan arbejde ud fra vores visioner, tanker og værdier.

 

Vi søger derfor en social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt. Stillingen er på 28 timer med vagt hver 2. weekend. Røde Kors Hjemmet består af 61 plejeboliger hvoraf 6 boliger er til borgere med demens. Derudover har vi 7 boliger for borgere med særlige behov for socialpædagogisk støtte og omsorg, et aktivt dagcenter samt et modtagekøkken. Vi er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Sorø Kommune, som vi har et tæt samarbejde med.

 

Kerneopgaverne:

 • Helhedsorienteret pleje og omsorgsopgaver, herunder dokumentation
 • Støtte beboerne i, at bevare værdighed og livsglæde
 • Skabe tryghed og liv gennem nærvær og dialog
 • Samarbejde og sparring med kolleger, monofagligt og tværfagligt
 • Samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere
 • Være nysgerrig og kreativ i forhold til ny viden og udvikling på området
 • Høj ansvarlighed i opgaveløsningerne

 

Dine kompetencer:

 • Kan handle professionelt og empatisk
 • Er en aktiv, selvstændig og selvsikker person med ambitioner
 • Har et rummeligt menneskesyn og vægter nærvær, respekt og glæde højt
 • Er fleksibel og kan samarbejde på tværs i samtlige af vores enheder
 • Bruge dig selv som redskab i relationsarbejdet og tage udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie og ønsker for hverdagen
 • Erfaring med IT og sundhedsfaglig dokumentation

 

Vi forventer:

 • At du udfører pleje og omsorg med udgangspunkt i den enkeltes behov og livshistorie
 • At du arbejder med strukturerede aktiviteter som en integreret del af plejen
 • At du er fleksibel og engageret i forhold til udvikling, både personligt og for organisationen
 • At du kan arbejde selvstændigt og teamorienteret
 • At du går til opgaverne og mødet med andre mennesker med stor ansvarlighed
 • At du enten er nyuddannet eller har mange års erfaring, og alt ind i mellem

 

Vi tilbyder:

 • Nærværende daglig ledelse, med tæt dialog og gennemsigtighed
 • Kvalitetsarbejde, pt. i form af fokusmøder og Tidlig Opsporing
 • Et uformelt miljø, baseret på tillid, åbenhed og samarbejde
 • En organisation i udvikling, hvor du har mulighed for at deltage og sætte dit præg
 • En organisation, der arbejder målrettet på at skabe et bredt tværfagligt miljø, med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, husassistenter, pedeller, køkkenpersonale, samt fast tilknyttede læger
 • En organisation der vægter et godt studiemiljø for studerende og elever højt
 • Fokus på at vores værdier skal leve i dagligdagen, hvilket, bl.a. understøttes af jævnlige temadage
 • Et engageret hus med mange arrangementer og med stor deltagelse/opbakning fra frivillige og medarbejderne.
 • Et aktivt hus med kreative medarbejdere, demensklovn, musik, besøgshunde og samarbejde med dagplejen.
 • En åben og rummelig arbejdsplads, der dyrker forskellighed og er bevidst om vores sociale ansvar. Derfor kan man bl.a. møde mennesker i praktik, arbejdsprøvning, fleksjob og seniorjob

 

Ønsker du at høre nærmere om stillingerne eller få tilsendt jobprofil, er du velkommen til at kontakte centerleder Katrine Hjorth Damkær tlf. 2988 7525 eller daglig leder Maria Dorph-Petersen tlf. 5786 0 80.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med faglig organisation. Straffeattest udbedes inden ansættelse.

 

Ansøgning og relevant dokumentation for uddannelse sendes til  roedekors.hjemmet@soroe.dk senest den 21. oktober 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes den 26. oktober 2018 og 26. oktober 2018. 

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Sorø Kommne er en røgfri arbejdsplads.