Job: Fysioterapeuter

11. oktober 2018
Fysioterapeuter til Sorø Sundhedscenter. Frist: 8. november.

Vi søger to kollegaer til faste stillinger med tiltrædelse 1. januar 2019. Stillingerne er på 35-37 timer.

 

Vi søger fysioterapeuter til at varetage den neurologiske indsats, opgaver på døgnrehabiliteringspladser samt hverdagsrehabilitering. Derudover vil der være genoptræningsopgaver som bl.a. geriatri, amputationer, Parkinsonhold m.v. Sammensætning og fordelingen af opgaver vil blive planlagt ud fra de kompetencer stillingerne bliver besat med. Du vil blive en del af mindre, faglige teams inden for dine arbejdsområder.

 

Neuro - og rehabiliteringsteams består begge af tre ergoterapeuter og tre fysioterapeuter. Til neurologiteamet er desuden tilknyttet en logopæd. Rehabiliteringscentret består af 12 midlertidige pladser hvor vi tværfagligt samarbejder om at udrede og øge borgernes funktionsniveau. Vi har fokus på at styrke indsatsen på vores rehabiliteringscenter samt overgangen mellem centret og borgerens eget hjem. Hverdagsrehabilitering i borgerens eget hjem er organiseret i tre distrikter med tilknyttet ergo- og fysioterapeut. For stillingerne gælder generelt, at opgaverne vil være i kombination med genoptræningsopgaver på Sundhedscentret.

 

Vi søger kolleger, der har erfaring eller interesse for:

  • Neurologi og geriatri
  • den tværfaglige og tidlige udredning og indsats
  • at understøtte den rehabiliterende og sundhedsfaglige tilgang
  • hverdagsrehabilitering i borgers eget hjem

 

Derudover er det væsentligt, at du:

  • har en helhedsorienteret tilgang til opgaverne
  • trives med selvstændige opgaver
  • Er konstruktiv og finder det naturligt at træde til, hvor der mangler en hånd
  • har kørekort

 

Det forventes, at du sammen med træningsteamets øvrige kolleger deles om lørdagsvagter på rehabiliteringscentret (ca. 2-5 årligt). Sundhedscentret varetager mange forskelligartede opgaver hvorfor du ind imellem vil få lejlighed til at rokere på tværs af specialer og ansvarsområder.

 

Vi tilbyder:

En dynamisk dagligdag i et stort, nyistandsat sundhedscenter i markant udvikling. Sundhedscentret huser 90 medarbejdere, fordelt på sygepleje, konsulenter og terapeuter. I din dagligdag vil du desuden have stor kontakt til andre samarbejdspartnere i kommunen.

 

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, faglig sparring samt udvikling og læring med det formål at levere forløb og indsatser til kommunens borgere af høj kvalitet. Du vil få rig indflydelse på eget arbejde og dagligdag. Vi håber derfor, at du trives med at være proaktiv, opsøgende og selvstændig. Dertil at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner og via dette bidrager naturligt til det gode arbejdsmiljø og samarbejde generelt.

 

Du kan se mere om Sorø Sundhedscenter på /media/2101303/Sundhedscentret.mov

 

Løn- og ansættelsesvilkår finder sted efter overenskomst indgået mellem KL og Danske Fysioterapeuter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at ringe til leder af træningsteamet, Mona Mikkelsen på tlf. 5787 7145 eller TR Sanne Hansen tlf. 5787 7154.

 

Det praktiske:

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes pr. mail til sundhedscenterstilling@soroe.dk senest d. 8 november 2018, kl. 8.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 14. november 2018.

 

Sorø Sundhedscenter består af træningsteam, logopæd, sundhedsfremme og forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, høreomsorg samt dagcenter. Træningsteamet der består af 24 engagerede ergo-og fysioterapeuter samt logopæd og hjerneskadekoordinator, varetager genoptræning efter Sundheds- og Serviceloven, hverdagsrehabilitering i samarbejde med ældreplejen, samt deltager i udvikling af forløbsprogrammerne. Desuden udføres opgaver bl.a. i samarbejde med skole- og familieafdeling, jobcenter, sundhedskonsulenter, dagcentre m.v. Sorø Sundhedscenter er centralt beliggende med god adgang til offentlig transport.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads. Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.