Job: Chefkonsulent

08. oktober 2018
Chefkonsulent til regnskab og finansiering. Frist: 21. oktober 2018.

Vores dygtige chefkonsulent for regnskab og finansiering går på pension, og Sorø Kommune søger derfor en engageret chefkonsulent, der kan bidrage med solid regnskabsfaglig viden og vil løfte opgaven med at udarbejde kommunens årsregnskab.

 

Vi har brug for dig til at koordinere og udarbejde Sorø Kommunes årsregnskab, have ansvaret for hovedkonto 7 og 8, samt varetage kontakten til kommunens finansielle rådgiver. Du har brug for os, hvis du vil videreudvikle din kommunaløkonomiske faglighed og arbejde i en kommune med flad ledelsesstruktur og engagerede kollegaer.


Opgaverne

Dine hovedopgaver er at udarbejde kommunens årsregnskab med alt hvad dertil hører, at fungere som sparringspartner i regnskabsmæssige spørgsmål og varetage kontakten til kommunens eksterne revision. Du tilrettelægger den samlede regnskabsproces, koordinerer processen og bidrager til kvalitetssikring af årsregnskabet. Du er også udførende ift. at skabe indhold på centrale regnskabsopgaver og sikre sammenhænge i selve regnskabspublikationen.

 

Du har endvidere ansvaret for budgetlægning på hovedkonto 7 og 8, budgetopfølgning, statusafstemninger og regnskab, samt lånoptag. Herudover varetager du kontakten til kommunens finansielle rådgiver, og udarbejder den månedlige likviditetsopgørelse til Økonomiudvalget.

 

Herudover vil der være forskellige ad hoc opgaver med finansielt indhold fx notater om selskabsskat og den kommende boligaftale.

 

Forventninger til dine faglige kompetencer

 • Du har et indgående kendskab til den autoriserede kontoplan
 • Du har erfaring med at koordinere og udarbejde et kommunalt regnskab
 • Du har kendskab til hovedkonto 7 og 8
 • Du har erfaring med porteføljepleje - alternativt har du gode forudsætninger for og interesse i at lære det
 • Du kan koordinere processer og håndtere forskellige interesser
 • Du kan både arbejde selvstændigt og samarbejde med forskellige faggrupper
 • Du har systemflair og kendskab til KMD OPUS
 • Du har engagement og blik for at optimere og effektivisere regnskabsprocessen

 

Forventninger til dine personlige kompetencer

 • Du arbejder struktureret og grundigt og har øje for detaljer
 • Du er ansvarsbevidst og følger dine opgaver helt til dørs
 • Du kan tænke i helheder, er god til at skabe overblik og formidle de væsentligste pointer i den økonomiske udvikling
 • Du kan arbejde selvstændigt og forstår at prioritere dine opgaver
 • Du ønsker at bidrage til fagligheden og den sociale kapital i centeret

 

Om os

Økonomi- og Personalecentret er et af kommunens tre stabscentre, der samarbejder med kommunens fire fagcentre med tilhørende institutioner. Centret består af 32 medarbejdere, der servicerer Byrådet og organisationen ift. løn, bogholderi, forsikring, indkøb samt alle spørgsmål om kommunaløkonomi og HR, så Byrådet er velfunderede i deres prioriteringer og organisationen har fokus på at levere service til borgerne.Stillingen er placeret Team Økonomi, der består af elleve konsulenter med et højt fagligt niveau. Teamets opgaver spænder fra opsætning og vedligeholdelse af Økonomisystemet KMD OPUS til ledelsesrådgivning og Borgmesterbetjening. Omgangstonen er uhøjtidelig, og der er fleksibilitet i opgaveløsningen.


Yderligere oplysninger

Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn og titel aftales konkret ud fra baggrund og erfaringer. Du skal sende din ansøgning, bilag samt CV senest den 21. oktober 2018 til joblonpers@soroe.dk.


Der afholdes samtaler den 25. oktober 2018. Efter aftale med dig, indhenter vi referencer. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomi- og Personalechef Stine Basballe på telefon 6079 9990.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.