Vision 2022 i høring

02. juli 2018
Vision og Planstrategi 2022 er i offentlig høring fra den 29. juni til den 21. september.

Sorø Byråd har i henhold til § 23 a i Lov om planlægning vedtaget offentlig fremlæggelse af Forslag til Vision og Planstrategi 2022 for Sorø Kommune. Forslaget er i høring fra den 29. juni til den 21. september 2018.

 

Byrådet har besluttet at lade FN´s verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategi 2022. FN´s verdensmål er en ambitiøs og vidtrækkende global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden - i økonomisk, social og miljømæssig forstand. I forslag til Vision og Planstrategi 2022 fokuseres særligt på ni af FN´s 17 verdensmål. De ni verdensmål knytter sig til fire lokale temaer, som er omdrejningspunktet i Vision og Planstrategien. Temaerne udfoldes i konkrete mål og indsatser.

 

De fire lokale temaer er:

  • Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle
  • Tema 2: Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie
  • Tema 3: Viden og vækst - arbejde og uddannelse til alle
  • Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi

 

Se Forslag til Vision og Planstrategi 2022 her.

Hvis du vil fremsende et høringssvar, kan du sende det pr. mail til vision@soroe.dk eller pr. brev til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mrk.: Forslag til Vision og Planstrategi 2022. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 21. september 2018.

 

Følg med

Du kan læse mere om Vision og Planstrategi 2022 på vision2022.soroe.dk.

 

Borgermøde

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor alle borgere, foreninger, interessenter mv. indbydes til at deltage. Borgermødet afholdes den 11. september. Nærmere annoncering med information om borgermødet følger.

 

Efter høringsperiodens afslutning behandler Byrådet de indkomne bemærkninger og beslutter, om de giver anledning til ændringer i Vision og Planstrategi 2022. Efterfølgende foretages en offentlig bekendtgørelse af, om der er sket ændringer i den endeligt vedtagne Udviklings- og Planstrategi.

 

Vision og Planstrategi 2022 behandles endeligt i Byrådet den 21. november 2018.

 

 

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø