Vil du starte en forening?

En folkeoplysende forening er en forening, der er godkendt under folkeoplysningsloven. Disse foreninger tilbyder enten frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idrætsforeninger, spejderklubber m.m) eller folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).

En folkeoplysende forening kan få anvist kommunale lokaler til sine aktiviteter, den kan få tilskud til børn og unge under 25 år, og aftenskoler kan få lærer/lederløn til undervisning.

Hjælp til at starte en forening

Du kan få hjælp og vejledning til, hvordan du starter en folkeoplysende forening, ved at kontakte Byråd og Kultur i Sorø Kommune.

Der er to typer af foreninger, der hører ind under folkeoplysningsloven: foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), og foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende arbejde (idræt m.m.).

Krav

For at blive godkendt som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal din forening opfylde disse krav:

 • Foreningen skal have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten
 • Foreningen skal tilbyde folkoplysende virksomhed efter reglerne i folkeoplysningsloven
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget - typisk ved afholdelse af en årlig generalforsamling
 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemsskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i den kommune, den får tilskud i
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Hvad er en vedtægt?

En vedtægt er et stykke papir, der rummer de grundlæggende regler for foreningens arbejde og virke. En vedtægt kan bestå af mange ting, men skal som minimum indeholde følgende 8 punkter:

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemsskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Inden I indkalder til stiftende generalforsamling, er I altid velkomne til at kontakte Byråd og Kultur for at få set vedtægterne igennem. På den måde kan I undgå at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, fordi vedtægten er mangelfuld.

Når I har afholdt jeres stiftende generalforsamling, skal I sende jeres vedtægter ind til Byråd og Kultur. Vi skal altid have de senest gældende vedtægter, så hvis I laver om i vedtægterne, skal I huske at informere os om det.

Du kan hente inspiration og forslag til vedtægt på DGI's digitale Vedtægtsgenerator 

CVR-nummer og NemKonto

For at din forening kan få udbetalt tilskud fra kommunen, skal den have et CVR-nummer og en NemKonto. Foreningen skal selv oprette et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Når I har fået CVR-nummeret, skal I efterfølgende bede jeres bank om at oprette en NemKonto og tilknytte CVR-nummeret hertil. Giv Byråd og Kultur besked, når I har fået et CVR-nummer.

Digital post

Når din forening modtager post fra det offentlige (også fra fritidskonsulenten) sendes det til foreningens e-boks. Du skal derfor oprette en digital postkasse. Foreninger skal oprette sig som virksomhed, og kan se posten på virk.dk. 

Opret digital postkasse for din forening

Kontakt

Kultur og FritidKarin Heilesen

Tlf.: 57 87 60 20
kahe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø