Midlertidige overnatninger

  • Hvis du ønsker at benytte et lokale eller bygning (f.eks. skole, sportshal) som ikke i forvejen er indrettet til overnatning, skal man søge brandvæsenet om tilladelse til dette.
  • Tilladelsen kan gives til en periode på maks. 5 dage, og ansøgningen skal være afleveret til os senest 7 dage før, overnatningen skal finde sted.
  • Er der mere end 150 sovende personer, skal der være en fast vågen vagt tilstede. Vagten skal foretage runderinger i områderne, hvor der soves. Brandvæsenet stiller bestemmelserne for vagtens arbejde, og er beskrevet i tilladelsen. Lokale/lokalerne skal desuden have røgalarm monteret.
Ansøg om overnatning
  • Inden du søger, skal du vide, hvilket lokale/bygning, der skal anvendes, og du skal have fået lov til at bruge lokalet/bygningen.
  • Hvis lokalet er større end 75m2, skal du vedlægge en målfast plantegning af lokalet, der viser sovearealer og flugtveje.
  • Du kan sende en ansøgning om overnatning til Vestsjællands Brandvæsen.

I bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter kan du i afsnit 11 læse, hvilke øvrige regler du skal følge.

Kontakt

Vestsjællands Brandvæsen

Tlf.: 44 22 71 12
vsbv@vsbv.dk 
ÅbningstiderVagttelefon
44 22 71 12
AdresseRynkevangen 12
4400 Kalundborg