Frivilligt socialt arbejde

  • Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde inden for det sociale område og sundhedsområdet. Frivilligt socialt arbejde er altså frivilligt arbejde, der sigter på at give andre medborgere en øget velfærd eller omsorg.
  • Frivilligt arbejde kan godt være professionelt i den forstand, at de frivillige kan udføre arbejde, som de er uddannet til og ellers får løn for. 
  • Foreninger og lignende, der udfører frivilligt socialt arbejde for udsatte og sårbare i Sorø Kommune kan få støtte til aktiviteter, projekter osv.
  • Hver år uddeles der to Frivilligpriser

 

Information omkring uforbrugte midler i 2020 i forbindelse med corona og ansøgning om midler i 2021

Det er besluttet at uforbrugte §18-midler i 2020 overføres til 2021 som følge af coronakrisen.

Når I som forening ansøger om midler i 2021 skal I oplyse, om I ønsker at overføre uforbrugte midler.

I skal ved regnskabsaflæggelsen for 2020 redegøre for, om I har benyttet jer af overførselsadgangen samt hvilket beløb, der er overført.

 

 

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde
  • Læs og følg retningslinjen
  • Download skemaet, udfyld skemaet og gem det på computeren (Du kan ikke udfylde det i browseren).
  • Send skemaet til Sundhed og Omsorg på sundhedogomsorg@soroe.dk
  • Ansøgningsfrist er den 1. november.

Arbejde som frivillig

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Hvem kan søge om støtte?

Hvad kan man søge støtte til?

Tidsfrister og behandling af ansøgninger

Kontakt

Cecilie Svegaard AakjærSocial Service

Tlf.: 57 87 62 07
csaa@soroe.dk