Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde i Sorø Kommune

Frivillige kræfter, fællesskaber og netværk er et uvurderligt supplement til kommunens sociale arbejde. I Sorø Kommune vil vi gerne bakke op om at styrke samarbejdet mellem kommunen og de mange frivillige organisationer, der findes i byen.

 

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Social og Sundhedsudvalget uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde, også kaldet § 18-midler. Læs hvordan du og din forening kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere i Sorø Kommune.

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde, for borgere bosat i Sorø Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Der gives støtte til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige sociale indsats. Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og NemKonto.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Du kan læse mere om, hvem der kan søge om § 18-støtte og hvilke aktiviteter, der ydes støtte i retningslinjen nedenfor.

Du kan se fordelingen af støtte til frivilligt socialt arbejde i 2022 her

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde
  • Læs og følg retningslinjen
  • Download skemaet, udfyld skemaet og gem det på computeren (Du kan ikke udfylde det i browseren).
  • Send skemaet samt regnskab for foreningen til Sundhed og Omsorg på sundhedogomsorg@soroe.dk, skriv "Frivilligt social arbejde - § 18 midler" i emnefeltet
  • Ansøgningsfristen er den 1. november.

 

Frivilligpriser

For at anerkende det frivillige arbejde, har Sorø Kommune oprettet to frivilligpriser, der består af en individuel pris og en kollektiv pris. Den individuelle pris gives til en frivillig / aktiv medborger, mens kollektivprisen tildeles en forening eller en gruppe af frivillige.

Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som en person, en forening eller en organisation, har gjort. Priserne kan også medvirke til at støtte op om, og skabe en øget opmærksomhed omkring frivilligområdet.

Det er Social og Sundhedsudvalget, der uddeler priserne hvert år.  

 

 

Frivillige Haender

 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte:

Cecilie Svegaard Aakjær

csaa@soroe.dk

Tlf.: 20 37 15 19

 

Arbejde som frivillig

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Hvem kan søge om støtte?

Hvad kan man søge støtte til?

Tidsfrister, ansøgninger og regnskaber