Sorøkortet

  • "Sorøkortet" er et digitalt kort svarende til "Google Maps" eller "Krak", hvor du kan finde mange forskellige oplysninger, f.eks. historiske luftfotos helt tilbage til 1945 og en 3D landskabsmodel, der er så detaljeret, at du kan ane plovfurene på markerne.
  • Du kan finde forskellige ejendomsdata, fx matrikelgrænser, byggelinier, lokalplaner  og højdekurver.
  • Du kan printe et vejledende matrikelkort til din byggeansøgning. Du kan opmåle afstande til skel, din løberute eller afstanden til nærmeste supermarked og daginstitution. Du kan også opmåle arealer.
  • Du kan se, om der er beskyttede vandløb eller om, vi har registreret beskyttet natur på din ejendom.
Sorøkortet
  • Alle informationer er vejledende. Dvs. at data ikke er juridisk bindende.
  • Kort og data kan frit benyttes efter Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings vilkår og betingelser.

Vejledning til brug af Sorøkortet

Søg adresser og matrikler

Tænd og sluk temaer

Baggrundskort

Printe kort

Måleværktøj

Kontakt

Udvikling og IT

Tlf.: 57 87 60 00
webmaster@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø