Klima

Ny klimahandleplan for Sorø Kommune på vej!

Sorø Kommune er ved at udarbejde en ny klimahandleplan.

På kommunalbestyrelsens møde d. 27. april 2022 forhåndsgodkendte en enstemmig kommunalbestyrelse at sende Sorø Kommunes DK2020-klimahandpleplan til forhåndsvurdering ved den grønne tænketank Concito.

Samarbejdet omkring planen startede i foråret 2021, og har omfattet en lang række møder og dialog med de primære nøgleaktører og interesserede borgere og foreninger. Landbruget, erhvervslivet, skoler osv. har givet deres besyv med til planens udarbejdelse.

Se planen her.

Den nye klimahandleplan vil erstatte Sorø Kommunes Klimahandlingsplan 2011-2020, der blev vedtaget i 2011.

Efter Concitos vurdering af planen, sendes den til endelig godkendelse ved C40, som er foreningen af verdens mest klimaambitiøse byer. Dermed er målet, at Sorøs klimahandleplan får det eftertragtede C40-stempel, for klimaambitiøse handleplaner som lever op til Parisaftalens målsætninger

Læs mere her.

Sorø Kommune samarbejder med 45 kommuner om klima

Sorø Kommune er i november 2020 sammen med 45 andre kommuner indtrådt i et forpligtende og ambitiøst nationalt klimasamarbejde skabt i samarbejde mellem Realdania, den grønne tanketank Concito, KL og de danske regioner. Samarbejdet kaldes DK2020.

Formålet med DK2020 er at understøtte de danske kommuner i at udarbejde klimahandleplaner, der opfylder Parisaftalens målsætninger og samtidig sikre sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet, så ikke alle kommuner skal opfinde deres egen dybe tallerken. Kommunen forpligter sig således til at reducere drivhusgasser og til at tage de nødvendige skridt mod at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Endvidere er Sorø Kommune klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside.

Kort om Paris-aftalen

Parisaftalen er en juridisk bindende aftale, som 196 medlemslande i FN's klimakonvention (UNFCCC) indgik på COP21 i Paris i december 2015. Aftalen handler om at begrænse temperaturstigningen til under to grader - og om at arbejde for en maksimal temperaturstigningen til 1,5 grader.

Kort om Danmarks klimalov

I juni 2020 vedtog Folketinget Danmarks første klimalov. Loven skal sikre en 70% reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø